آشنایی با اتصالات لوله

آشنایی با اتصالات لوله

آشنایی با اتصالات لوله 216 249 tarrahnetMohtava1

آشنایی با اتصالات لوله

در این مقاله قصد داریم تمام اتصالات فلزی را با ذکر تصویر به شما معرفی کنیم. اگر تا به حال برای خرید اتصالات پلی اتیلن و فلزی به مشکل می خوردید و اتصالات را نمی شناختید تنها با یک بار مطالعه ی این مقاله با اتصالات آشنا می شوید. در مقالات قبل با انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن آشنا شدید و مطالب زیادی در مورد اتصالات پلی اتیلن جوشی و اتصالات مسی و اتصالات پلی اتیلن آبرسانی مطالعه کردید.

بوشن ها : بوشن ها انواع مختلفی دارند که شامل بوشن معمولی، بوشن تبدیل، روپیچ توپیچ می شوند.

زانوها : برای ایجاد تغییر جهت در امتداد لوله از زانو استفاده می شود.

زانوی 90 درجه : از این اتصالات برای 90 درجه تغییر جهت در امتداد لوله استفاده می شود.

زانوی 45 درجه : از این نوع اتصالات هم برای 45 درجه تغییر جهت در امتداد لوله استفاده می گردد.

زانو چپقی : اگر همراه با تغییر جهت به تغییر سایز هم نیاز باشد از این نوع اتصالات استفاده می شود.

زانوی چپقی 90 درجه : این زانو از یک زانوی معمولی که یک سر آن دنده خارجی دارد تشکیل شده است.

زانوی چپقی 45 درجه : این زانو می تواند جایگزین زانوی 45 درجه و مغزی گردد.

سه راه ها : برای گرفتن سه انشعاب از اطراف این اتصال به کار برده می شود.

سه راه 90 درجه : این دو انشعاب 90 درجه دارد.

سه راه کنج : زمانی که سه انشعاب عمود برهم وجود داشته باشد از این سه راه کنج استفاده می شود.

سه راه تبدیل : یک نوع سه راهی همراه با تبدیل سایز است.

چهار راه ها : زمانی که چهار انشعاب از یک نقطه بخواهیم از این انشعاب استفاده می کنیم.

مهره ی ماسوره : در مدارهای بسته ی لوله کشی، اتصال لوله به یک دستگاه ثابت، در کنار شیرهای قطع و وصل که فلنچی نباشند استفاده می شود.