انواع خوردگی لوله

انواع خوردگی لوله

انواع خوردگی لوله 390 293 tarrahnetMohtava1

انواع خوردگی لوله

در مقالات قبل در مورد خصوصیات و ویژگی های انواع اتصالات پلی اتیلن مطالب زیادی بیان کردیم. همین طور در مورد انواع اتصالات پلی اتیلن آبرسانی ، اتصالات فلزی، اتصالات پلی اتیلن جوشی و غیره بحث کردیم اما در این مطلب در مورد خوردگی لوله ها و اتصالات مطالبی را بیان می کنیم.
خوردگی ها انواع مختلفی دارند که در انواع لوله ها و اتصالات انجام می شود چه اتصالات فلزی و چه اتصالات پلی اتیلن خواسته و ناخواسته دچار خوردگی می شوند.

خوردگی یکنواخت

واکنش های شیمیایی به طور یکنواخت در سطح لوله فولادی اتفاق می افتد. اهمیت و قدرت این نوع خوردگی از دیگر انواع خوردگی ها کمتر می باشد.

خوردگی حفره ای

این نوع خوردگی موضعی اتفاق می افتد و باعث سوراخ شدن لوله و اتصالات می شود.

خوردگی شکافی

مکانیزم خوردگی شکافی تا حدودی شبیه به خوردگی حفره ای است. این نوع خوردگی الکتروشیمیایی موضعی است.

خوردگی بین دانه ای

این نوع خوردگی در مرز دانه های تشکیل دهنده اتفاق می افتد و شباهت زیادی به خوردگی های بین دانه ای دارد.

خوردگی تنشی

خوردگی تنشی در اثر تنش های مکانیکی خارجی یا داخلی ایجاد می شود.

خوردگی توام با خستگی

نوعی دیگر از خوردگی خوردگی توام با خستگی است که تحت تاثیر هم زمان واکنش شیمیایی و بار دینامیکی قرار می گیرد.

خوردگی فرسایشی

به خوردگی که باعث جدا شدن قسمتی از سطح فلز در نتیجه شتاب در سرعت تهاجم باشد خوردگی فرسایشی می گویند.

خوردگی سایشی

در اثر سایش ناشی از حرکت سیالات، خوردگی سایشی به وجود می آید. هرچه سرعت گردش سیالات بیشتر می شود این نوع خوردگی هم افزایش پیدا می کند.

خوردگی غلظتی

به این نوع خوردگی، خوردگی زیر رسوبات هم گفته می شود. جالب است بدانید که خوردگی اکسیژنی هم از انواع خوردگی غلظتی محسوب می شود.