انواع روش های لوله کشی ساختمان

انواع روش های لوله کشی ساختمان

انواع روش های لوله کشی ساختمان 500 300 tarrahnetMohtava1

انواع روش های لوله کشی ساختمان

در این مقاله قصد داریم انواع لوله کشی ساختمان را توضیح دهیم که در قسمت های بعدی بیان شده است. لوله کشی های ساختمان انواع مختلفی دارند که هر کدام ابزار و وسایل خاص خودش را دارد برای مثال تعدادی از لوله ها و اتصالات پلی اتیلن برای آبرسانی است و به لوله و اتصالات پلی اتیلن آبرسانی نیاز داریم از سوی دیگر برخی از لوله کشی ها با لوله های انشعابی انجام می شود و نیاز به لوله های مختلف با سایزهای متفاوت و اتصالات پلی اتیلن جوشی داریم تا این لوله ها به یک دیگر جوش بخورند.

لوله کشی سنتی آب

در زمان قدیم که لوله کشی به شکل سنتی انجام می شود لوله ها فلزی بوده و آب از لوله های فلزی عبور می کرد که به تدریج با رسوب بستن آب در این لوله ها ساختمان سازان این لوله ها را کنار گذاشتند. اجرت نصب و جوشکاری این سیستم لوله کشی بسیار بالا بود و همه ی مردم توان پرداخت آن را نداشتند.

لوله کشی انشعابی

در لوله کشی انشعابی لوله آب در کل ساختمان از رایزر اصلی منشعب می شود و هیچ تفاوتی در نحوه لوله کشی آب سرد و گرم نیست. در این روش یک لوله ی بزرگ وارد ساختمان می شود و بعد از کنتر این لوله منشعب شده و تقسیم می شود. حال این لوله و اتصالاتش فلزی است یا از لوله و اتصالات پلی اتیلن استفاده می شود.

لوله کشی کلکتوری

نام گذاری این لوله ها به دلیل استفاده از وسیله ای به نام کلکتور در لوله کشی ساختمان ها است. این مدل از لوله کشی کاملا مدرن و پیشرفته است و از هیچ یک از دو روش قبل پیروی نمی کند. در این مدل از لوله کشی، لوله از خیابان وارد ساختمان می شود ولی ابتدا وارد کلکتور شده و بعد از آن منشعب می شود.