09129739052 اتوبان آزادگان-جاده ساوه

فـــروش مستقیـــم از کـــارخانه

کیفیــت بــالا | قیــمت پـــایین

صفـــر تا صــــد محصـــولات را از مـــا بخواهیـــد

ایمیل:

info@tehranethylene.com

شماره های تماس:

091202083440912963891809129739052

02155195145 – 02155195146

آدرس کارخانه: اتوبان آزادگان-جاده ساوه

آدرس دفتر: شادآباد