لوله های پلی اتیلن گازی

لوله های پلی اتیلن گازی

لوله های پلی اتیلن گازی 150 150 Multi

لوله های پلی اتیلن گازی

با کمی بررسی در مبحث تاریخچه ی ساخت اتصالات پلی اتیلن متوجه می شویم افزون بر حدود ۹۰ درصد از مجموعه های لوله کشی شهری گازرسانی از نوع اتصالات پلی اتیلن می باشند. به بیانی دیگر، کاربردهای گازرسانی یکی از اولین کارایی این لوله ها به حساب می آیند.

انتقال گاز از پالایشگاه تا محل استفاده بسیار مهم است، به این دلیل که گاز انتقال داده شده از پالایشگاه ها از خطوط انتقال فشار قوی محسوب می شوند. فشار در این لوله ها تقریبا ۱۵۰ تا ۷۰۰ psi است.

در جایگاه های کاهش فشار، این مقدار فشار کاهش می یابد و بعد از آن داخل لوله های فولادی مجموعه ی گازرسانی با پوشش هایی از جنس پلی اتیلن می شود. نیاز است فشار گاز برای مصرف مشترکین گاز از خطوط لوله، از این مقدار نیز کمتر شود؛ بنابراین با وارد شدن خط لوله به ایستگاه های مصرف شده، فشار آن تا حدود ۶۰ psi کاهش می یابد. در این بخش از مجموعه، لوله هایی از نوع اتصالات پلی اتیلن جای گذاری شده اند و فشار در آن ها ۶۰ psi می باشد.

چرا استفاده از لوله های پلی اتیلن در انتقال گازی؟

برای پیشگیری از بروز مواردی مانند فرسودگی و شکست در لوله پلی اتیلن گازی، تست های مختلفی از نظر کنترل کیفیت بر روی این لوله ها صورت می گیرد. کلیه ی این اتصالات پلی اتیلن در خطوط انتقال گاز به روش جوشکاری الکتروفیوژن می باشند. تمامی این لوله ها و اتصالات پلی اتیلن با توجه به استانداردهای بروز ساخته می شوند.

اتصالات الکتروفیوژن در خطوط گازرسانی

اتصالات الکتروفیوژن از اتصالاتی هستند که در خطوط گازرسانی به کار گرفته می شوند. در این نوع اتصالات از جریان برق برای حرارت دهی استفاده می شود . این روش به سبب مطمئن بودن تنها روش اتصال مورد تأیید استاندارد IGS برای خطوط گازرسانی می باشد. با این روش می توان انواع اتصالات لوله پلی اتیلن را ایجاد نمود. بنابراین محدودیت برای جوش اتصالات پلی اتیلن جوشی به طریق لب به لب درباره ی اتصال لوله با اندازه های یکسان را ندارد.