لوله کشی فاضلاب

لوله کشی فاضلاب | تهران اتیلن

لوله کشی فاضلاب

لوله کشی فاضلاب 975 650 Multi

لوله کشی فاضلاب

تجهیز ساختمان به یک سیستم لوله کشی اصولی بسیار مهم است و آن چنان که می دانید برای خروج آب های کثیف که آب های خاکستری نیز نامیده می شوند وجود یک سیستم لوله کشی فاضلاب حیاتی است. باید گفت که لوله کشی فاضلاب یک مجموعه برخلاف لوله کشی آب شامل بخش های بسیاری می باشد، که اشتباه در نحوه ی نصب هر بخش می تواند باعث به وجود آمدن خرابی و اشکال در تمام سیستم فاضلابی شود.
هر سیستم فاضلاب بخش های زیر را داراست :

لوله ی آب

این لوله در سیستم فاضلابی وظیفه رساندن مواد آلوده تا چاه خارج از مجموعه را دارد. روش کار گذاشتن این لوله در ساختمان ها با طراحی بالا به پایین است و علت این کار این است که در راستای نیروی جاذبه ی زمین به کمک لوله های فاضلابی آمده تا برای انتقال سریع تر مواد فاضلابی کارآمد باشد.

تجهیزات هواکش لوله ای

این لوله ها در واقع برای ایجاد تهویه در کنار لوله های منتهی به فاضلاب در یک مکان مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین با ایجاد فشار به روند تخلیه مواد زائد کمک می کنند. نصب صحیح این لوله ها به این علت حائز اهمیت است که در صورت اشتباه در نصب باعث تهویه ی نا کارآمد در سیستم فاضلابی می شود.

سیفون

سیفون نیز قسمتی مهم در سیستم فاضلاب می باشد. و به کار بردن آن در سرویس بهداشتی خشکی در لوله های مرتبط به فاضلاب جلوگیری می کند.

اتصالات پلی اتیلن

وزن کم این نوع اتصالات پلی اتیلن جوشی باعث می شود استحکام ساختمان و متریال آن بیشتر شود. پیش ساخته بودن از برترین خواص اتصالات پلی اتیلن است که نصب آن ها را آسان تر کرده و به کار گذاشتن آن ها سرعت می بخشد. از دیگر مزایای این نوع اتصالات پلی اتیلن جوشی این است که در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم می باشند و با تغییرات ناگهانی دما سازگار می باشند.