مشخصات فنی لوله پلی اتیلن

مشخصات فنی لوله پلی اتیلن

مشخصات فنی لوله پلی اتیلن 416 322 Multi

مشخصات فنی لوله پلی اتیلن

اهمیت موضوع دانستن ویژگی های فنی لوله ها و اتصالات پلی اتیلن بیشتر برای پیمانکاران و دستگاه نظارت می باشد.
همان طور که می دانید لوله ها و انواع اتصالات پلی اتیلن آبرسانی یا جوشی و غیره دارای خصوصیاتی هستند که به صورت کلی مواردی از آنان را در زیر نام می بریم:

  • لوله های پلی اتیلن جزء دسته لوله های ترموپلاستیک هستند.
  • تولید پلی اتیلن با پلیمریزاسیون اتیلن و اولفین همراه با دوده آنتی اکسیدان انجام می گیرد.
  • پلــی اتیلن از نظر تجاری در ســه دسته تقسیم بندی می شود: وزن مخصوص کم، وزن مخصوص متوسـط و وزن مخصوص زیاد.
    به هر میزان که وزن مخصوص لوله پلی اتیلن بیشتر باشد، مقاومت آن نیز بالاتر است.
  • لوله های پلی اتیلن در مواجهه با مواد شیمیایی دوام مناسبی دارند، زیرا احتیاجی به پوشش خارجی در برابر تاثیر خورنـدگی خاک یا پوشش داخلی جهت دوام در برابر خورندگی سیال های مختلف ندارند.
  • برای جمع نمودن یا خم کردن لوله پلی اتیلن حداقل شعاع استاندارد منحنی شدن حدود 5 برابر قطر آن است.
  • نام بردن لوله های پلی اتیلن معمولا با بیان سایز قطر خارجی آنان است. برای مستحکم تر شدن لوله های پلی اتیلن، در گذشته لوله های PE80 یا PE100 به بازار عرضه می شد.
  • لوله های PE100 دوام بسیار مناسبی در مقابل رشد سریع ترک دارند. این موضوع، به خصوص برای لوله هایی با قطر بیشتر سبب بالا رفتن ضریب ایمنی می شود.

تولید لوله های پلی اتیلن

جهت تولید لوله های پلی اتیلن، ماشین های اکسترودر (Extruder) مورد استفاده قرار می گیرند.
در این دستگاه ها بـه صورت اتوماتیک مـواد اولیه داغ و خمیری شده با فشار بالا، از قالبی خاص رد می شود و بعد از سرد شدن، خروجی آن به شکل لوله خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات مربوط به اتصالات کاروگیت با مجموعه پرتلاش تهران اتیلن همراه باشید.